Aktualności

Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej patronuje kolejnemu wydarzeniu z pogranicza rzeźby i kamieniarskiego rzemiosła.

W Pińczowie, od 18 do 22 września, odbędzie się plener rzeźbiarski pod nazwą „DZIEDZICTWO”. Organizatorami są Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury oraz Marmur-Płytki, firma Jacka Łaty. Połowa z siedmiorga uczestników to członkowie naszego Związku: Jerzy Zysk, Rafał Frankiewicz i Grzegorz Kwapisiewicz. Materiałem w którym pracować będą rzeźbiarze jest oczywiście wapień pińczowski. Plener oprócz samego wydarzenia artystycznego jest również okazją do spotkania i integracji braci kamieniarskiej. Dlatego 21. września organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych kamieniarzy na wspólne ognisko, które zapłonie na terenie OSiR w Pińczowie. Obowiązuje formuła składkowa podobna jak w zeszłym roku, czyli każdy przynosi coś do picia i jedzenia i wykłada to na wspólny stół. Mamy nadzieję, że uda się pobić wyśrubowany rekord frekwencji z 2017 roku.  

Zakończenie Pleneru i wernisaż przewidziane są na sobotę 22. września.

Poniżej przedstawiamy sylwetki wszystkich sześciorga uczestników.

Do zobaczenia w Pińczowie!

Tegoroczne Święto Granitu Strzegomskiego odbyło się w dniach 22-24. czerwca. Członkowie Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej włączyli się licznie, aktywnie i widowiskowo w przygotowanie wydarzenia. Wspólnie z Klastrem Kamieniarskim ze Strzegomia, który razem z Gminą Strzegom współorganizował finansowanie dla pomysłu, zorganizowali i poprowadzili warsztaty kamieniarskie dla 20 osobowej grupy młodzieży z Czech i Polski. Grupa składała się z uczennic i uczniów horickiej szkoły kamieniarskiej oraz strzegomskiego technikum. Warsztaty poprowadzili członkowie ZPBK, doświadczeni rzeźbiarze i kamieniarze: Zbigniew Zych, Rafał Frankiewicz i Grzegorz Kwapisiewicz. Z czeskiej strony sekundowali im dzielnie dwaj nauczyciele zawodu z Horic: Karel Krátký i Ota Černý. Materiał do obróbki, blisko 3 metry sześcienne wapienia pińczowskiego, dostarczył świętokrzyski członek ZPBK – Jacek Łata. Uczestnicy warsztatów mieli za zadanie w dowolnej formie i dowolnymi wzorami ozdobić wsporniki ławek. Z zadania wywiązali się świetnie! Przez dwa dni warsztaty, odbywające się w centralnej części Rynku, przyciągały uwagę turystów i mieszkańców Strzegomia. Zaangażowanie i zapał młodzieży wzbudzały uznanie postronnych obserwatorów i prowadzących zajęcia kamieniarzy. Najładniejsze ławki już wkrótce staną na strzegomskich plantach. Ogromną wartością dodaną tych warsztatów były zawiązane w czasie pracy nowe znajomości między uczniami i instruktorami z obu krajów. Nikt nie narzekał na barierę językową udowadniając, że kamieniarze rozumieją się bez słów. Mamy nadzieję, że zaowocuje to kolejnymi spotkaniami w przyszłości.

W trakcie trwania targów STONE+TEC W Norymberdze odbył się konkurs rzeźbiarski „DROGI ŻYCIA”. Reprezentantem z Polski był student 3 roku wrocławskiej ASP – Albert Wrotnowski. Konkurs przyciągnął 15 młodych rzeźbiarzy z Europy.

 

W trakcie oceny jury przyglądało się zastosowanym technikom kamieniarskim oraz koncepcji pracy. Nasz reprezentant wykonał pracę „Mineralwasser” - gazowana, spieniona woda wylewa się z rynny.

 

Jury oceniło pracę Alberta Wrotnowskiego najwyżej i przyznało mu I nagrodę.GRATULUJEMY!!!!

 

Organizatorem konkursu było Niemieckie Stowarzyszenie Kamieniarzy, współorganizatorem Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej.

 

W dniach 22-24. czerwca w Strzegomiu odbywać się będzie Święto Granitu Strzegomskiego. Jest to coroczne święto miasta i kamieniarzy.

Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej tradycyjnie bardzo aktywnie włącza się w organizację imprezy.

W sobotę i w niedzielę na strzegomskim Rynku organizujemy kamieniarskie, czesko-polskie warsztaty dla uczniów szkół kamieniarskich. Młodzież będzie pracować nad stworzeniem dziesięciu ręcznie zdobionych, kamiennych ławek. Nad wykonaniem zadania czuwać będą dwaj mistrzowie z Czech oraz  finaliści I Mistrzostw Polski w ręcznej obróbce kamienia, członkowie ZPBK: Zbigniew Zych, Rafał Frankiewicz i Grzegorz Kwapisiewicz. Materiał do wykonania ławek dostarcza firma Marmur-Płytki Jacka Łaty i będzie to wapień pińczowski. Członek Związku, firma CONSIL Mirosława Krasowskiego, zapewniła impregnat do zabezpieczenia wykonanych ławek.

W piątek 22. czerwca wieczorem władze miasta i strzegomscy kamieniarze organizują biesiadę kamieniarską. Osoby zainteresowane wzięciem udziału proszone są o kontakt z Janem Łobodźcem tel. 601-587-112. Zgłaszać udział można do poniedziałku włącznie.

W sobotę o 19.00, w nieczynnym kamieniołomie „Bazalt”, zorganizowane będą grill i ognisko kamieniarskie,  na które zapraszamy wszystkich chętnych członków ZPBK. Gospodarz – firma GRANEX – zapewnia kiełbasę i coś do popicia. Napoje alkoholowe i wynalazki do grillowania (szaszłyki, karkówki, potrawy wege itd.) każdy uczestnik przynosi własne.

Ognisko ma charakter międzynarodowy, udział w nim wezmą również goście z Czech. Będzie to doskonała okazja do zawarcia nowych znajomości i wymiany doświadczeń. Członkowie zainteresowani udziałem proszeni są o kontakt z Jackiem Majorem 609-399-543. Zgłaszać można się do środy 20.06.

Do zobaczenia w Strzegomiu!

Dzisiaj rozpoczynają się targi STONE + TEC w Norymberdze. W trakcie trwania wydarzenia odbędzie się konkurs ręcznej obróbki kamienia dla młodych kamieniarzy. Organizatorem i pomysłodawcą wydarzenia jest Federalne Zrzeszenie Niemieckich Kamieniarzy, a partnerami związki kamieniarskie z Austrii, Szwajcarii, Włoch i Polski. Konkurs jest szansą nawiązania nowych znajomości i kontaktów, zaprezentowania swoich umiejętności szerokiej międzynarodowej publiczności na największych w Europie targach kamieniarskich.
Naszym reprezentantem jest student III roku wrocławskiej ASP Albert Wrotnowski. Zachęcamy do kibicowania.

Dzięki zaangażowaniu i wzajemnej współpracy dwóch członków Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej : WRKB Granit – producenta wyrobów z granitu oraz STONBRUK –firmy brukarskiej, a także dzięki wsparciu przedsiębiorstwa  CEMIX- producenta chemii budowlanej, powstał pomysł zorganizowania  w ramach Targów Autostrada, pokazu układania kostki granitowej i płyt. Targi Kielce, członek wspierający ZPBK, udostępniły powierzchnię oraz infrastrukturę, dzięki której możliwe stało się pokazanie szerokiej publiczności prawidłowych zasad budowania kamiennej nawierzchni.

Całe wydarzenie odbywa się na wspólnym stoisku Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej oraz wymienionych wyżej firm.

Harmonogram

Dzień I – standardy układania kostki na peronach dworcowych.

Dzień II – standardy układania kostki na drogach i chodnikach.

Dzień III – standardy układania płyt chodnikowych.

 

Podczas targów firma WRKB Granit zaprezentuje swój sztandarowy produkt jakim jest kostka oflisowana, łącząca zalety powierzchni z płyt i kostki łupanej.

Przez cały czas trwania Targów Autostrada do Państwa dyspozycji pozostanie zespół ekspertów gotowy odpowiedzieć na każde pytanie.

 

Serdecznie zapraszamy pawilon G stoisko numer 9.

Kamieniarze ze Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej w woj.świętokrzyskim inicjują akcję informacyjno – edukacyjną „Dom dla Krzyża”. Odnowią zabytkowy krzyż przydrożny z Brześcia k/Pińczowa i wraz z organizatorami targów Sacroexpo poszukają dla niego nowego domu.

Idea akcji „Domu dla krzyża” jako kampanii informacyjno-edukacyjnej jest udziałem trzech kamieniarzy zrzeszonych w Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej z terenu woj. Świętokrzyskiego. Inspiracją stało się odnowienie przydrożnego krzyża na Ponidziu, przez zakład kamieniarski Jacka Łaty. Michał Ziołowicz wraz z Jackiem Łatą i Konradem Kowalczykiem zainicjowali akcję ratowania kolejnego wyjątkowego świadka historii. Wspólnie ze ZPBK i Targami Kielce, podczas targów Sacroexpo od 11 do 13 czerwca, odnowiony zostanie krzyż przydrożny z Brześcia k/Pińczowa oraz zmontowany  „na sucho” z wykonaną wcześniej podstawą. Nadzór architektoniczny nad projektem objął mgr inż. Wojciech Gwizdak – prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich w woj. świętokrzyskim, natomiast nadzór artystyczny dr hab. profesor UJK Katarzyna Ziołowicz – dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych w Kielcach.

XXII Walny Zjazd Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej, który w dniach 13-15 kwietnia 2018 roku odbył się w Borczu koło Gdańska, zgromadził przedstawicieli branży z wszystkich regionów kraju. Czas zwyczajowo zagospodarowany był do ostatniej minuty. W obradach, prezentacjach, dyskusji, spotkaniach integracyjnych, wycieczce oraz wizytach w lokalnych firmach wzięło udział łącznie około 50 osób.
Obrady pierwszego dnia dotyczyły na początek spraw związanych z podsumowaniem i rozliczeniem roku 2017. Prezes zarządu Krzysztof Skolak zreferował sprawozdanie finansowe i merytoryczne, a protokół komisji rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Krzysztof Nowakowski. Zgromadzeni na sali obrad jednogłośnie przyjęli uchwały zatwierdzające przedstawione informacje.

Do grona wyróżnionych odznaczeniem „Zasłużony dla kamieniarstwa RP” dołączyła kolejna osoba. Podczas spotkania w Krakowie, w dniu 20-tego marca nastąpiła dekoracja pana Józef Maślańca, który całe swoje życie zawodowe związany był z kamieniem i kamieniarstwem. Na uwagę zasługuje, że odznaczony był pierwszym powojennym absolwentem szkoły kamieniarskiej, którą ukończył w 1950 roku, pracował w dolnośląskich zakładach kamieniarskich w Piławie Górnej i Sławniowicach, a także od 1963 roku był dyrektorem technicznym Zjednoczenia Przemysłu Kamienia Budowlanego w Krakowie. Pan inż. Maślaniec jest autorem licznych publikacji, między innymi w „Świecie Kamienia”, gdzie w najbliższym numerze ukaże się tekst mu poświęcony.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kamieniarzy do udziału w kolejnym, ogólnopolskim zjeździe naszej branży. Tegoroczny XXII Walny Zjazd Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej odbędzie się w dniach 13-15.04.2018 w Hotelu*** Spichrz w miejscowości Borcz k/Gdańska. W programie, oprócz oficjalnych obrad ZPBK, organizatorzy przewidzieli całodniową wycieczkę do Gdańska. Na uczestników czekają takie atrakcje jak zwiedzanie Starego Miasta, wizyta na Westerplatte, rejs statkiem.
W sobotę gości podejmie hurtownia EGA w Gdańsku.
Aby wziąć udział w Zjeździe nie trzeba być członkiem ZPBK, zapraszamy wszystkich ludzi związanych z branżą kamieniarską! Przyjazd do Gdańska będzie doskonałą okazją nawiązania nowych znajomości, pozyskania kontaktów biznesowych i wymiany informacji.

Koszt uczestnictwa wynosi 500 zł (członkowie ZPBK płacą 400 zł). W opłacie zawarte jest pełne wyżywienie przez 2 dni, przejazd autokarem, bilety wstępu, usługa przewodnika.
Noclegi uczestnicy opłacają we własnym zakresie, w Hotelu*** Spichrz wynegocjowane zostały specjalne stawki.
Aby wziąć udział w Zjeździe prosimy wypełnić kartę uczestnictwa i odesłać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dokonać stosownej opłaty.

Do pobrania - karta zgłoszeniowa

Nasz fanpage
PZK na Facebook

Wszystkie aktualności, komunikaty oraz ciekawostki z życia branży możesz śledzić przez nasz fanpage.

Najbliższe wydarzenie

23-25.11.2022

Targi STONE

Miejsce spotkania:
POZNAŃ

Zapytaj eksperta

Nasze grono ekspertów jest do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci w rozwiązaniu problemów lub odpowiedzieć na dręczące Cię pytania.

Kamień Naturalny - certyfikat autentyczności produktów.

Symbol gwarancji jakości wyrobu z kamienia