Członkowie dzielą się na członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników, prowadząca działalność gospodarczą w branży kamieniarskiej lub z nią współpracująca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Związku lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla rozwoju branży kamieniarskiej.
Członkiem wspierającym może być każda organizacja lub osoba fizyczna, będąca pracodawcą, współpracująca z branżą na podstawie pisemnej deklaracji.
Instytucje naukowe, organizacje pożytku publicznego oraz stowarzyszenia należą do Związku, jako członkowie wspierający.
Godność członka honorowego nadaje Zarząd Związku.

 

DO POBRANIA:

1. Deklaracja członkowska w formacie .docx

2. Deklaracja członkowska w formacie .pdf

Nasz fanpage
ZPBK na Facebook

Wszystkie aktualności, komunikaty oraz ciekawostki z życia branży możesz śledzić przez nasz fanpage.

Najbliższe wydarzenie
10-12.01.25

KONGRES KAMIENIARSKI

Miejsce spotkania
Kluszkowce
Kamień Naturalny - certyfikat autentyczności produktów.

Symbol gwarancji jakości wyrobu z kamienia