Polski Związek Kamieniarstwa ogłasza konkurs na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej.

 

Praca konkursowa składa się z graficznego projektu SIW w skład, którego wchodzą:

 • logotyp
 • wizytówka (format 90 x 50 mm)
 • papier firmowy (format A4)
 • koperta ( format DL 220 x 110 mm)
 • szablon prezentacji PowerPoint

Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną wersję projektu każdego podpunktu.

 

Organizator przyjął następujące założenia:

 • logotyp musi kojarzyć się z kamieniarstwem 
 • projektowany znak graficzny powinien być czytelny w każdym z wymienionych wyżej formatów

Jeśli chodzi o funkcjonalność projektu oczekiwania Organizatora są następujące:

 • logotyp powinien być możliwy do wykonania za pomocą dłuta i młotka
 • kolorystyka SIW powinna nawiązywać do kolorów ziemi, SIW powinien również być czytelny w wersji czarno-białej
 • opracowany SIW powinien być graficzne spójny w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej

Nadesłane prace konkursowe oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • spełnienie warunków i wytycznych Regulaminu (prace nie spełniające warunków i wytycznych określonych w Regulaminie, nie będą podlegały dalszej ocenie);
 • oryginalność: 40%; 
 • czytelność i jakość podania graficznego: 20%;
 • funkcjonalność 40%; 

 

Kontrolę prawidłowości przebiegu konkursu oraz ocenę prac konkursowych sprawować będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu, składające  się ze specjalistów z zakresu grafiki projektowej oraz przedstawicieli związku.

 

W konkursie zostanie przyznana nagroda pieniężna dla zwycięskiej koncepcji w wysokości 5.000 zł brutto. Przewidziano również nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł brutto dla pracy wyróżnionej.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody głównej i do innego rozdziału nagród, zależnie od poziomu prac uczestników. 

 

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście w dniach: 16-20.11.2020 od godz. 9.00 do 15.00 do biura Organizatora w Strzegomiu przy ul. Niepodległości 22 lub przesłać na adres Polski Związek Kamieniarstwa ul. Niepodległości 22 58-150 Strzegom z dopiskiem „Konkurs SIW” do dnia 20.11.2020 (obowiązuje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki). 

 

AKTUALIZACJA z dnia 03.11.2020

Często pojawia się pytanie o dopuszczalny format pliku, w którym należy zapisać pracę konkursową. Uczestnicy pytają czy mogą użyć pliku z rozszerzeniem .ai czyli formatu programu Adobe Ilustrator. Organizator przychyla się do tej prośby i niniejszym doprecyzowuje to zdanie regulaminu:

Całość materiału zawarta na nośniku danych: pendrive lub płyta CD, w pliku PDF oraz jednym z formatów: CDR, AI lub DXF.

 

 

regulamin konkursu

Nasz fanpage
PZK na Facebook

Wszystkie aktualności, komunikaty oraz ciekawostki z życia branży możesz śledzić przez nasz fanpage.

Najbliższe wydarzenie
11-13 VI 2021

XXVI Walny Zjazd

Turzno k/Torunia

Zapytaj eksperta

Nasze grono ekspertów jest do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci w rozwiązaniu problemów lub odpowiedzieć na dręczące Cię pytania.

Kamień Naturalny - certyfikat autentyczności produktów.

Symbol gwarancji jakości wyrobu z kamienia