Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej, wspólnie z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą, organizuje kolejne egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w zawodzie kamieniarz.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią termin to 13 grudnia 2018. Miejsce egzaminu Strzegom.


Koszt egzaminu mistrzowskiego  1.422 złotych

Egzamin mistrzowski przeprowadzany jest w dwóch etapach:

Etap praktyczny

polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy. Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut  i nie dłuższy niż 24godziny, łącznie w ciągu trzech dni.

Etap teoretyczny

przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

Część pisemna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

– rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją
– dokumentacja działalności gospodarczej
– rysunek zawodowy
– przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
– podstawowe zasady ochrony środowiska
– podstawowe przepisy prawa pracy
– podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem
– podstawy psychologii i pedagogiki
– metodyka nauczania

Czas trwania części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i  nie  może być dłuższy niż 210 minut. Jest przeprowadzana w formie testu jednokrotnego wyboru.

Część ustna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

– technologia
– maszynoznawstwo
– materiałoznawstwo

Czas trwania części ustnej  nie może być dłuższy niż 30 minut.

Koszt egzaminu czeladniczego 711 złotych

Egzamin czeladniczy przeprowadzany jest w dwóch etapach:

Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy.
Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24godziny, łącznie w ciągu trzech dni.

Etap teoretyczny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
Część pisemna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

- rachunkowość zawodowa
- dokumentacja działalności gospodarczej
- rysunek zawodowy
- przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
- podstawowe zasady ochrony środowiska
- podstawowe przepisy prawa prac
- podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem

Czas trwania części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie może być dłuższy niż 210 minut. Jest przeprowadzana w formie testu jednokrotnego wyboru.

Część ustna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

-technologia
-maszynoznawstwo
-materiałoznawstwo

Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut.

Osoby chcące przystąpić do egzaminu lub zamierzające zgłosić swoich pracowników, proszone są o zwrotny kontakt mailowy do 30. listopada 2018. Można zgłaszać się z terenu całego kraju, nie ma ograniczeń terytorialnych.

Na ewentualne pytania i wątpliwości, np. dotyczące warunków dopuszczenia do egzaminu, wymagań teoretycznych i praktycznych, stażu w zawodzie itd., odpowie telefonicznie przewodniczący komisji egzaminacyjnej – Michał Firlej 695-164-288.

Nasz fanpage
PZK na Facebook

Wszystkie aktualności, komunikaty oraz ciekawostki z życia branży możesz śledzić przez nasz fanpage.

Najbliższe wydarzenie
2.06.2023

XXVIII Walny Zjazd

Miejsce spotkania
Wrocław

Zapytaj eksperta

Nasze grono ekspertów jest do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci w rozwiązaniu problemów lub odpowiedzieć na dręczące Cię pytania.

Kamień Naturalny - certyfikat autentyczności produktów.

Symbol gwarancji jakości wyrobu z kamienia