W dniach 15 - 17 kwietnia 2016 r. w ZAMKU „KSIĄŻ” w WAŁBRZYCHU obradował XIX Walny Zjazd Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej.

 

Program Zjazdu zawierał:

 • 15 kwietnia 2016 r. – piątek:
 • zakwaterowanie uczestników Zjazdu; obiad, obrady główne, uroczystą kolację;

 

 • 16 kwietnia 2016 r. – sobota:
 • śniadanie; zwiedzanie Skalnego Miasteczka - Czechy i zabytków architektury kamiennej Opactwa Cystersów w Krzeszowie, kolację;

 

 • 17 kwietnia 2016 r. – niedziela:
 • śniadanie; odjazd.

 

Porządek obrad Zjazdu obejmował:

 1. sprawozdanie finansowe za rok 2015;
 2. sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2015;
 3. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015;
 4. sprawozdanie Arbitrażu Koleżeńskiego za lata 2012-2015;
 5. podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdań, przeznaczeniu zysku i udzieleniu absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 6. podjęcie uchwał w sprawie:
 • wysokości składek członkowskich na 2016 rok;
 • budżetu na 2016 rok;
 • opłaty wpisowej do Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej na 2016 rok;
 1. wybory Zarządu Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej;
 2. wybory Prezesa Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej;
 3. wybory Wiceprezesów Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej;
 4. wybory Komisji Rewizyjnej Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej;
 5. wybory Arbitrażu Koleżeńskiego Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej;

 

W pierwszym dniu Zjazdu w obradach uczestniczyli członkowie Związku reprezentujący 114 głosów.

 

W wyniku głosowania przyjęto sprawozdanie finansowe Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. obejmujące:

 • bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.,
 • rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.;
 • dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2015.

 

Ponadto, zatwierdzono:

 • sprawozdanie z działalności Zarządu Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.;
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej za okres działalności od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.;
 • sprawozdanie Arbitrażu Koleżeńskiego Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej za lata działalności 2012-2015.

 

Następnie, przyjęto uchwałę o wysokości składek - wysokość składek pozostaje na poziomie 2015 r., tj.:

 1. dla firm zatrudniających do 5 pracowników                   -   30,00 zł/ miesiąc
 2. dla firm zatrudniających od 6 do 10 pracowników          - 100,00 zł/ miesiąc
 3. dla firm zatrudniających od 11 do 20 pracowników        - 150,00 zł/ miesiąc
 4. dla firm zatrudniających powyżej 20 pracowników          - 200,00 zł/ miesiąc

Ponadto uchwalono, że:

Członkowie Związku, uczestniczący w Zjazdach i Kongresach płacą składkę ruchomą w wysokości kosztów uczestnictwa w Zjeździe i Kongresie.
Wysokość tej składki ustala Zarząd w drodze Uchwały przed Zjazdem i Kongresem.

 

Wysokość opłaty wpisowej do Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej pozostaje na poziomie 2015 r., tj.:

 1. dla firm zatrudniających      do 20 pracowników                              -   50,00 zł;
 2. dla firm zatrudniających      powyżej 20 pracowników                      - 100,00 zł.

 

Przyjęto propozycję budżetową Zarządu Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej na rok 2016.
Budżet zamyka się kwotą 108.080,00 zł.

 

W związku z zakończeniem IV Kadencji Zarządu Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej odbyły się wybory do:

 • Zarządu Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej;
 • Komisji Rewizyjnej ZPBK;
 • Arbitrażu Koleżeńskiego.

 

W wyniku tajnego głosowania niżej wymienione osoby zostały wybrane do:

 • Zarządu Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej:
 1. KRZYSZTOF SKOLAK             - na Prezesa Zarządu;
 2. ALFRED MARIAN SROKA       - na Wice-Prezesa Zarządu;
 3. JAN ZIĘTEK                               - na Wice-Prezesa Zarządu;
 4. JAN ŁOBODZIEC                      - na Członka Zarządu;
 5. MICHAŁ FIRLEJ                        - na Członka Zarządu.

 

W wyniku jawnego głosowania niżej wymienione osoby zostały wybrane do:

 • Komisji Rewizyjnej Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej:
 1. KRZYSZTOF NOWAKOWSKI   - na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
 2. DARIUSZ KARCZ                        - na Członka Komisji Rewizyjnej;
 3. WOJCIECH POPIELSKI            - na Członka Komisji Rewizyjnej.

 

 • Arbitrażu Koleżeńskiego Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej:
 1. PAWEŁ WOJAK                       - na Przewodniczącego Komisji Arbitrażowej;
 2. ROMAN MITORAJ                    - na Członka Komisji Arbitrażowej;
 3. ANTONI MŁYNARSKI               - na Członka Komisji Arbitrażowej;
 4. MAREK SZALWA                       - na Członka Komisji Arbitrażowej;
 5. PIOTR BARTOSZ                     - na Członka Komisji Arbitrażowej.

 

Po zamknięciu obrad Zjazdu odbyła się uroczysta kolacja na terenie Zamku KSIĄŻ.

 

Następnego dnia, tj. 16 kwietnia 2016 r. uczestnicy Zjazdu udali się autokarem do Skalnego Miasteczka w Dolni Adršpach - Czechy, a następnie do Opactwa Cystersów w Krzeszowie, gdzie oglądano zabytki architektury kamiennej. Wyjazd trwał do późnych godzin popołudniowych.

 

Prezes Zarządu ZPBK
Krzysztof Skolak

 

Nasz fanpage
PZK na Facebook

Wszystkie aktualności, komunikaty oraz ciekawostki z życia branży możesz śledzić przez nasz fanpage.

Najbliższe wydarzenie
7-9.06.2024

XXIX Walny Zjazd PZK

Miejsce spotkania
Bronisławów

Zapytaj eksperta

Nasze grono ekspertów jest do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci w rozwiązaniu problemów lub odpowiedzieć na dręczące Cię pytania.

Kamień Naturalny - certyfikat autentyczności produktów.

Symbol gwarancji jakości wyrobu z kamienia