W dniach 19 - 21 listopada 2014 r. w Poznaniu podczas trwania Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się XIV Kongres Kamieniarski Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej.

W dniu 19 listopada br. o godz. 14.00 odbyło się uroczyste otwarcie XIV Kongresu Kamieniarskiego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Z okazji XV-lecia istnienia Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej Prezes Zarządu ZPBK p. Stanisław Sitarz wygłosił referat okolicznościowy, w którym nawiązał do powstania Związku i poinformował zebranych, iż: w dniach 24 – 26 lutego 2000 r. w Szklarskiej Porębie z inicjatywy Pana Henryka Grzelaka z Jawora odbył się pierwszy Zjazd Kamieniarzy Polskich. Uczestniczyli w nim pracodawcy branży kamieniarskiej i zakładów współpracujących na terenie Polski – 45 firm. Zainicjowali oni powstanie Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej. Wybrano na nim komitet założycielski, w skład, którego wchodzili: Bożena Modlińska, Henryk Grzelak i Wanda Grzelak oraz uchwalono Statut Związek został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Legnicy 17 maja 2000 r. Sygn. akt: Ns.Rej.ZP-3/00. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 30 czerwca 2000 r. wpisany został I Zarząd ZPBK, liczący 7 osób, w składzie:1. Bożena Modlińska – prezes
2. Stanisław Sitarz – wiceprezes
3. Henryk Kucharczyk – wiceprezes
4. Jan Wątroba – członek
5. Jan Ziętek – członek
6. Andrzej Stachowiak – członek
7. Tomasz Czekaj – członek.

Ponadto, w swym przemówieniu mówił o odbytych Zjazdach i Kongresach Kamieniarskich.
Następnie, p. Jan Ziętek zaproponował uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Związku.

     Około godz. 14.45 odbyła się prelekcja pn.: Kamień naturalny w architekturze Poznania. Prelekcja była prowadzona przez p. Henryka Walendowskiego z Poznania. Prelegent przedstawił na starych fotografiach i slajdach miejsca, gdzie występują kamienne elementy architektoniczne w Poznaniu i Wielkopolsce. Wspomniał o złożach piaskowca, które było eksploatowane w rejonie Konina.


     W tym samym dniu około godz. 15.45 nastąpiło wręczenie medali i statuetek dla członków Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej.
Wręczenia dokonał p. Zbigniew Suchyta – Burmistrz Miasta Strzegomia.

     Odznaczeniem „ZASŁUŻONY DLA KAMIENIARSTWA” uhonorowane zostały n/w osoby zasłużone dla rozwoju kamieniarstwa polskiego:

1) TOMASZ CZEKAJ z firmy: ABRA Tomasz Czekaj - Opole;
2) HENRYK GRZELAK z firmy: H.G. BRAUNE Henryk Grzelak - Jawor;
3) ROMAN MITORAJ z firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ROMEX- KAM” Roman Mitoraj - Bielany Wrocławskie;
4) TADEUSZ MODLIŃŚKI - Firma „KAMIENIARZ” Tadeusz Modliński - Kielce;
5) WOJCIECH POPIELSKI z firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „POPIELSKI” Wojciech Popielski - PŁOCK;
6) WŁODZIMIERZ RATAJCZAK z firmy: WRIMAR Ratajczak i Ratajczak Spółka Jawna - Uścikowo;
7) KRZYSZTOF SKOLAK z firmy: PPHU GRANIRO Krzysztof Skolak - Strzegom
8) KAZIMIERZ WOLSKI z firmy: Przedsiębiorstwo Kamieniarskie „WOLSKI” Kazimierz Wolski - Kluszkowce


     Statuetki z okazji XV-lecia Związku zostały przyznane i wręczone założycielom Związku w osobach:

1. KRYSTYNA BANASZCZYK - „GEOSERVICE-CHRISTI” SP. Z O. O. – WROCŁAW;
2. PIOTR BARTOSZ - FIRMA BARTOSZ PPHU MGR INŻ. PIOTR BARTOSZ - ZŁOTÓW
3. MARIA JOLANTA BUKACKA - FIRMA „CHEM-STONE-J.B.B.” MARIA JOLANTA BUKACKA - UJAZDOWO;
4. HENRYK CIEMNY - CENTRUM USŁUG KAMIENIARSKICH HENRYK CIEMNY – GŁOGÓW;
5. TOMASZ CZEKAJ – ABRA TOMASZ CZEKAJ – OPOLE;
6. MARIUSZ EICHLER - „MAXIPOZ” PHU MARIUSZ EICHLER – POZNAŃ;
7. RYSZARD GOLIŃSKI - ZAKŁAD PRZEROBU KAMIENIA GRANIT-KOSTRZA SP. Z O.O. – KOSTRZA;
8. ANDRZEJ KRAWCZYK - K.R.W. „STONE-ART” SP. Z O.O. – CZĘSTOCHOWA;
9. ROMAN MITORAJ - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „ROMEX- KAM” ROMAN MITORAJ - BIELANY WROCŁAWSKIE;
10. MATEUSZ MODLIŃSKI - „KAMIENIARZ” SPÓŁKA CYWILNA – KIELCE
11. ZENON PIEKIELNY - FIRMA „ZEN” EXPORT-IMPORT ZENON PIEKIELNY - MORAWA 8 K. STRZEGOMIA;
12. WOJCIECH POPIELSKI - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „POPIELSKI” WOJCIECH POPIELSKI – PŁOCK;
13. ROBERT POPKOWSKI – CLOON ROBERT POPKOWSKI – KONIN;
14. ANDRZEJ REWAK - „PROMECH” S.A. – PIOTROWICE;
15. BOŻENA RYBICKA - MARMURY CENTRUM LUBLIN SPÓŁKA JAWNA - MARKUSZÓW K/LUBLINA;
16. STANISŁAW SITARZ - STONE CONSULTING S.C. - STRZEGOM;
17. BOGUSŁAW SKOLAK - „GRANEX” SP. Z O. O. - STRZEGOM;
18. ALFRED MARIAN SROKA - „KOPALNIE PIASKOWCA” SP. Z O.O. - BOLESŁAWIEC;
19. MAREK SZALWA - OBRÓBKA KAMIENIA I LASTRYKO MAREK SZALWA - STRASZĘCIN;
20. KAZIMIERZ WOLSKI - PRZEDSIĘBIORSTWO KAMIENIARSKIE „WOLSKI” KAZIMIERZ WOLSKI - KLUSZKOWCE;
21. JAN ZIĘTEK - ZAKŁAD KAMIENIARSKI „LASTRICO” JAN ZIĘTEK - POLICE.

Ponadto, Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej otrzymał od Międzynarodowych Targów Poznańskich dyplom z okazji Jubileuszu 15-lecia ZPBK wraz z okolicznościową statuetką.

Po zakończeniu uroczystości przewidzianych na pierwszy dzień Kongresu odbyła się kolacja - wieczór branżowy dla uczestników kongresu i wystawców w Centrum Handlowym STARY BROWAR - RESTAURACJA PIANO BAR. W kolacji wzięli udział wszyscy uczestnicy Kongresu oraz wystawcy.


     W drugim dniu XIV Kongresu Kamieniarskiego, zgodnie z założonym planem, odbyły się prelekcje i prezentacje oraz dyskusje pt.:

1) Środki unijne – możliwości pozyskania;
2) Błędy i usterki w kamieniarskich robotach montażowych;
3) Aktualne normy i obowiązujące badania na wyroby z kamienia;
4) Zagrożenia występujące przy obróbce kamienia: zapylenie, hałas, wibracja

     Pierwszą prelekcję pt. „Środki unijne – możliwości pozyskania” wygłosiły panie Agnieszka Zaremba i Katarzyna Sielecka z Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Oddział Nowy Tomyśl.
Temat prelekcji dotyczył programów, z których przedsiębiorczy mogą ubiegać się o dotacje.

     W drugiej prelekcji pn.: „Błędy i usterki w kamieniarskich robotach montażowych” panowie Alfred Marian Sroka i Włodzimierz Ratajczak - członkowie Zarządu ZPBK przedstawili na wielu przykładach najczęstsze błędy, jakie popełniają montażyści elementów kamiennych.

     Trzecią prelekcje prowadził pn.: „Aktualne normy i obowiązujące badania na wyroby z kamienia” p. Michał Filipczyk z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.
Omówił w niej normy na wyroby budowlane z kamieni naturalnych, rodzaje badań fizykomechanicznych oraz wymagania, jakie muszą spełniać wprowadzane do obrotu wyroby.

     Czwartą prelekcję pn.: „Zagrożenia występujące przy obróbce kamienia: zapylenie, hałas, wibracja” prowadził starszy Inspektor Pracy z Państwowej Inspekcji Pracy z Poznania p. Paweł Ciemny.

Prowadzone prelekcje w pierwszym i drugim dniu Kongresu, cieszyły się dużym zainteresowaniem osób obecnych na kongresie i Międzynarodowych Targach Poznańskich.

     Wieczorem uczestnicy XIV Kongresu pojechali do Oddziału firmy MARBLE & QUARTZITE POLSKA SP. Z O.O., gdzie odbyła się uroczysta kolacja z udziałem członków Związku. Firma MARBLE & QUARTZITE POLSKA SP. Z O.O. obchodziła 15-lecie swojego istnienia. Z tej okazji Prezes Zarządu ZPBK p. Stanisław Sitarz wręczył statuetkę p. Michałowi Nowakowi - prezesowi firmy.

W dniu 21 listopada br. po śniadaniu, na zakończenie XIV Kongresu Kamieniarskiego ZPBK, uczestnicy Kongresu udali się jeszcze na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, w celu ich zwiedzenia.

Prezes Zarządu ZPBK

Stanisław Sitarz

Nasz fanpage
PZK na Facebook

Wszystkie aktualności, komunikaty oraz ciekawostki z życia branży możesz śledzić przez nasz fanpage.

Najbliższe wydarzenie
2.06.2023

XXVIII Walny Zjazd

Miejsce spotkania
Wrocław

Zapytaj eksperta

Nasze grono ekspertów jest do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci w rozwiązaniu problemów lub odpowiedzieć na dręczące Cię pytania.

Kamień Naturalny - certyfikat autentyczności produktów.

Symbol gwarancji jakości wyrobu z kamienia