Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej jest organizacją założona z inicjatywy pracodawców w celu zintegrowania polskiego środowiska związanego z wykorzystywaniem kamienia naturalnego. W opinii wielu sceptyków od samego początku skazana była na los wcześniej nieskutecznie podejmowanych tego typu działań...

Z pewnością ogólnie odczuwana potrzeba stworzenia reprezentacji środowiska polskich kamieniarzy uzyskała w końcu jakąś nadzieję na instytucjonalną realizację. Sam fakt powołania organizacji związkowej pracodawców już należy uznać za duży sukces. Po wszystkich dotychczasowych próbach utarło się wśród kamieniarzy, że szans na istnienie takiego tworu nie ma. Mimo wszelkich przeciwności, praca, jaką wykonali inicjatorzy tego szczytnego przedsięwzięcia doprowadziła do zintegrowania różnych środowisk branży i ich spotkania na I Zjeździe Kamieniarzy Polskich, jaki odbył się w Szklarskiej Porębie w lutym 1999 roku.

Obecni na zjeździe przedstawiciele firm trudniących się wydobyciem, obróbką, montażem, hurtownicy czy reprezentanci nauki, byli zgodni co do jednego - potrzeby istnienia silnej organizacji mającej na celu obronę ich interesów. Problematyka i omawiane podczas obrad kwestie pokazywały, jak wiele rzeczy jest do zrobienia w branży.

Dołącz do nas
ZPBK

ZPBK jest jednym z ważniejszych integratorów środowiska branży kamieniarskiej w Polsce. Członkowie Związku mają możliwość uczestniczenia w pracach Związku, który daje unikatową możliwość kształtowania relacji i wymiany doświadczeń.

Kamień Naturalny - certyfikat autentyczności produktów.

Symbol gwarancji jakości wyrobu z kamienia