XV Kongres Kamieniarski ZPBK odbywał się w dniach 14-16.10.2016 roku w Chęcinach koło Kielc. Miejsce zostało wybrane ze względu na zlokalizowane tam Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej. Obiekt należący do Uniwersytetu Warszawskiego, został oddany do użytku w 2015 roku a położony jest w nieczynnym kamieniołomie wapienia, na górze Rzepka. Piękna architektura, wykonana w dużej mierze z lokalnego kamienia, stanowiła doskonałe tło do kamieniarskich obrad. Do Chęcin przyjechało ponad 50 osób reprezentujących 32 firmy z branży. Oprócz członków Związku w kongresie wzięli również udział kamieniarze niezrzeszeni, ale zainteresowani życiem branży, jej przyszłością i kierunkami rozwoju. Najważniejszymi punktami pierwszego dnia kongresu były dwa panele dyskusyjne, których tematyka dotykała bieżących problemów nurtujących kamieniarstwo w Polsce.

Pierwszy panel poświęcony był konieczności utworzenia branżowej normy produkcji i montażu nagrobków. W Polsce nie mamy aktu normalizującego ten obszar działalności kamieniarskiej. W różnych regionach kraju obowiązują lokalne zasady, które wynikają z tradycji, miejscowych uwarunkowań czy też, mniej lub bardziej rygorystycznie przestrzeganych, przepisów zewnętrznych. Ponieważ na sali obecni byli przedstawiciele prawie całej Polski, wyzwaniem okazało się nawet stworzenie słownika opisującego nazwy poszczególnych części składowych nagrobka. Regionalizmy okazały się tak wielkie, że niektóre elementy miały po 4-5 określeń w zależności od części kraju. Panelem dyskusyjnym na kongresie w Chęcinach, związek oficjalnie rozpoczął prace nad stworzeniem branżowej normy, która ma zawierać wytyczne do wytwarzania i montażu nagrobków. Norma ma także ułatwić komunikację na styku producent-monter-klient, stanowiąc podstawę do rozwiązywania ewentualnych konfliktów i sporów reklamacyjnych.
Drugi panel dyskusyjny dotyczył konsekwencji kolejnych etapów wprowadzania unijnej dyrektywy związanej z charakterystyką cieplną budynków. Poprowadzili go wspólnie: Michał Ziołowicz z kieleckiej firmy EKAM oraz prezes świętokrzyskiego oddziału SARP Wojciech Gwizdak. Dla firm branży kamieniarskiej, zajmujących się produkcją lub montażem elewacji, wprowadzane zmiany prawne mogą mieć kolosalne znaczenie a w niektórych przypadkach stanowić o dalszej przyszłości przedsiębiorstwa. Zaostrzone przepisy będą wiązały się z koniecznością stosowania grubszej izolacji termicznej a co za tym idzie dalszemu odsuwaniu płyt elewacyjnych od ściany budynku. Podraża to koszt wykonania elewacji z kamienia o np. dłuższe i mocniejsze systemy mocowania, czy też wymaga stosowania odpowiednich ścian nośnych. Dystans, który będzie konieczny aby zastosować odpowiednio grubszą warstwę izolacyjną, przekracza w niektórych przypadkach możliwości techniczne montażu okładzin kamiennych.  Wprowadzanie nowych przepisów powoduje zmniejszenie konkurencyjności kamiennych elewacji w stosunku do innych materiałów okładzinowych i może doprowadzić do znacznego ograniczenia stosowania kamienia na elewacjach w Polsce.
Po zakończeniu obu paneli dyskusyjnych, gorące rozmowy przeniosły sie w kuluary i przeciągnęły się do późnych godzin nocnych. Drugi dzień poświęcony był wizytom studyjnym i poznawaniu okolicy. Przewodnikiem w tym dniu był znany geolog i krajoznawca Jerzy Jędrychowski, który jeszcze przed wyjazdem wygłosił w auli ECEG prelekcję "Kamień w architekturze regionu świętokrzyskiego". Uczestnicy kongresu najpierw byli gośćmi kamieniarskiej rodziny Przywałów w zakładzie Przywała Stones w Chęcinach. Zapoznali się z historią zakładu i planami na przyszłość, zwiedzili hale produkcyjne i park maszynowy, porozmawiali z właścicielami o profilu produkcji. Następnie autokar wjechał na Łysą Górę gdzie w klasztorze na Świętym Krzyżu czekali na uczestników przedstawiciele firmy Furmanek Renewal, głównego wykonawcy niedawno zakończonych prac rekonstrukcyjno-konserwatorskich. Opowiedzieli o odbudowie wieży klasztornej i innych pracach wykonanych na obiekcie, a dzięki uprzejmości firmy Furmanek uczestnicy mogli zwiedzić miejsca i zakamarki w klasztorze na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Kolejnymi miejscami odwiedzonymi w sobotę była bazylika katedralna w Kielcach i klasztor na Karczówce. Dzień zakończył się grillem i ogniskiem, podczas którego wymieniano się wrażeniami minionych godzin.
XV Kongres Kamieniarski cieszył się bardzo dużą frekwencją, pojawiło się na nim sporo nowych firm deklarujących chęć aktywnego włączenia się w życie branży. Organizatorzy deklarują, że poruszane na kongresie tematy, a szczególnie opracowanie branżowej normy nagrobkowej, będą kontynuowane na kolejnym ogólnopolskim spotkaniu branżowym czyli Targach Stone w Poznaniu.
Dziękujemy za wsparcie patronowi XV Kongresu Kamieniarskiego czyli Międzynarodowym Targom Poznańskim, patronom medialnym: wydawcom "Kuriera Kamieniarskiego" i "Świata Kamienia" oraz sponsorom: firmom Stone Consulting i Graniro.

Nasz fanpage
ZPBK na Facebook

Wszystkie aktualności, komunikaty oraz ciekawostki z życia branży możesz śledzić przez nasz fanpage.

Najbliższe wydarzenie
8-10. XI

KONGRES KAMIENIARSKI

Zapytaj eksperta

Nasze grono ekspertów jest do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci w rozwiązaniu problemów lub odpowiedzieć na dręczące Cię pytania.

Kamień Naturalny - certyfikat autentyczności produktów.

Symbol gwarancji jakości wyrobu z kamienia